English
Kvintiili 72 Sääkurssit Keskustelu Palaute
Linkki etusivulle
Johdantoa ja ohjeita
Sääpartituurit
Ilmastonmuutos

Yleistä

Ilmastokausista

Aikaisemmat vuosisadat

Tulevaisuus -2100

Poikkeussäät ja ruokahuolto

El Nino - La Nina

El Nino - kaaviot

Voimakkaat planeetta-
konstellaatiot
2014-2020

Laajennettu luonnontiede
Ajankohtaista


Ilmastonmuutos / Yleistä
22.7.2006
Päivitetty 24.11.2011

Ilmaston luonnollisen
vaihtelun syitä -
TAKOJA-lehden
artikkelin liitteetVoimakkaat planeettakonstellaatiot 2014-2020

Yleist� Suurimmat Kuiperin vyöhykkeen objektit

On kiistatonta, että ihmiskunta on hiilidioksidipäästöillään aiheuttanut kasvihuoneilmiön voimistumisen. Sen vaikutukset ilmastoon maapallon eri puolilla ja eri vuodenaikoina ovat erilaiset. Ilmastotutkijat puhuvat lisäksi ns. luonnollisesta vaihtelusta, joka on erotettava ihmisen aiheuttamista vaikutuksista. Nämä kaksi tekijää, niiden yhteisvaikutukset muodostavat ne olosuhteet, joissa me joudumme elämään. On sanottu, että luonnollisia vaihteluita on mahdotonta ennustaa etukäteen. Näin ei ole enää.

Koko aurinkokuntaan perustuvaan säätieteeseen perehtymisen, ja sääpartituurien vähittäisen kehittämisen yhteydessä on vahvistunut käsitys, että kaikki Aurinkoa kiertävät taivaankappaleet ovat omalla tavallaan osallisina maapallon sään muodostuksessa - laadullisesti, eri voimakkuuksin ja ajoituksin. Lähimmät vaikuttavat lyhyempiin ja kauimmaiset aina pitempiin jaksoihin etäisyytensä mukaisesti. Merkurius kiertää Auringon 88 päivässä ja Kuiperin vyöhykkeen ulkolaidalla kiertävältä Sednalta kuluu yhteen kierrokseen n. 11500 vuotta.

Käytännössä olisi kuitenkin mahdotonta ja epätarkoituksenmukaista pitää koko Auringon kiertolaisten valtavaa joukkoa tarkastelun kohteena. Niinpä tässä vaiheessa on katsottu järkeväksi lisätä sääpartituureihin planeettojen seuraksi ainoastaan suurimmat transneptuniset eli Neptunusta ulompana olevat kohteet, joihin Plutokin kuuluu. On oletettavaa, että pienempien kohteiden vaikutus jäisi myös havaitsematta voimakkaampien alta.

Mitä kauempana taivaankappaleet ovat Auringosta, sitä pitempiaikaiset ovat niiden heijastukset säätilaan yhdeltä elementtialueelta. Niiden aiheuttamat sääjaksot ovat itse asiassa niin pitkiä, ettei kauimmaisten taivaankappaleiden vaikutuksia enää huomata arkipäiväisessä säänvaihtelussa, vaan ne erottuvat ainoastaan lyhyistä vaihteluista puhdistetuissa laajempialaisissa ilmastokäyrissä (kts. kaavio Ilmastokausista).

Kun kävi ilmi, että Sednalla on voimakas suhde yläilmakehän kylmyyteen, heräsi kiinnostus tarkastella sen hidasta liikkumista eri elementtialueilla. Tässä yhteydessä löytyi yllättävä havainto: Samoihin aikoihin, 1970-luvun alussa, jolloin ilmaston lämpeneminen lähti huolestuttavaan nousuun, myös Sedna siirtyi lämpöelementin alueelle. Tästä havainnosta syntyi idea sijoittaa kaikki hitaimmat planeetat sekä suurimmat Kuiperin vyöhykkeen objektit kaavioon, jossa näkyy niiden sijainti eri elementtialueilla useiden vuosisatojen aikana.

Näin tehdyn kaavion avulla päästään paremmin vertaamaan eri aikakausia toisiinsa ja voidaan helpommin arvioida, mikä osuus ilmaston lämpenemisessä on ihmisen aiheuttamaa ja mikä kosmisista tekijöistä eli luonnollisista vaihteluista johtuvaa. Samoin pystytään näkemään miten tilanne kehittyy tulevaisuudessa.

Vaikka tällä hetkellä käydään polemiikkia ilmaston lämpenemistä kuvaavan diagrammin hännänhuipusta, on huomattava, että ihmisen häiritsevä vaikutus luonnon normaaleihin kiertoihin vaikuttaa monella tasolla. Esim. jokien ruoppaaminen ja patoaminen, tulvia puskuroivien kosteikkojen kuivaaminen sekä vettä ja maata sitovien metsien tuhoaminen aiheuttavat sen, että erilaiset luonnon ilmiöt tulevat rajummiksi ja epätasapainoisemmiksi. On siis turha ihmetellä leviävää kuivuutta ja tuhotulvia.

Ihmisen vastuu maapallosta, sen luonnosta ja ilmakehästä ei vähene. Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen, vesistöjen ja merien suojeleminen ja puhdistaminen, jätekuormituksen rajoittaminen, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja lukemattomat muut - mm. geenimuuntelua koskevat seikat - ovat edelleen tärkeitä ja vastuullista toimintaa vaativia kysymyksiä.

Quintile72.net