Rihu ry

Puuryhmä

Projektit

Tehdäänpä keitaita

Kasvi- ja maisema-
regeneraatio


Planeettapuut

Kurssit ja tapahtumat

Linkit

Yhteystiedot


Maria Thunin Kylvö- ja korjuukalenteri
Tilaukset: Liisa Kolli
040-508 5765


Viim. päivitys 11.7.2021Talkoot metsälohkolla


Mikä on Puuryhmä?


Puuryhmä on muutaman kymmenen henkilön ryhmä, joka tekee jaloihin lehtipuihin ja hedelmäpuihin liittyvää käytännön hoitotyötä ja käytännön koetoimintaa kosmiset ja maiset ympäristötekijät huomioiden. Työtä tehdään Heinolan Rihussa, Helsingin Jollaksessa, Pälkäneen Luopioisissa, Rymättylässä sekä Rantasalmella.

Puuryhmä pyrkii lisäämään metsien monimuotoisuutta kasvattamalla ja istuttamalla metsiin kosmiset ja maiset ympäristötekijät huomioiden kasvatettuja jaloja lehtipuita. Lehtipuita tarvitaan metsien monipuolistamiseksi ja humuksen laadun parantamiseksi sekä ilmastonmuutoksen vaikutusten huomioimiseksi.

Luonnon rytmit huomioivilla kylvöajoilla saadaan vahvistettua puiden juuristoa, latvusrakennetta ja yleistä kestävyyttä. (A.H.)